Over ons

Spreewalders is een enthousiaste groep re-enactors die een gezonde interesse toont in de moderne militaire geschiedenis. 

Tijdens de Koude Oorlog werd een vijandbeeld gecreëerd om de dienstplichtigen scherp te houden. Naast de Sovjet Unie, als hoofdmacht van het Warschaupact, was ook de Oost Duitse NVA (Nationale Volksarmee) een geduchte tegenstander in een mogelijk conflict. Achter in het “Handboek Soldaat” stonden weliswaar vage afbeeldingen van dit leger ter herkenning, maar wie onze vijand daadwerkelijk was bleef onduidelijk.

Wij stellen ons o.a. tot doel de NVA als toenmalige vijand levend te houden. Dit doen wij door op diverse evenementen te laten zien in welke uniformen men liep, welk materiaal men ter beschikking had en in hoeverre de gebruiken en gewoontes verschilden met die van onze Nederlandse dienstplichtigen.

Met behulp van uniformen, radiomateriaal, voertuigen, wapens en andere bijzondere uitrusting, geven wij een beeld van dit vergeten leger dat van 1956 tot 1989 constant in het vizier is geweest.

Naast deelname aan evenementen, restaureren wij ons materiaal en publiceren met enige regelmaat over dit thema. Wij vinden het van belang dat dit alles in verenigingsverband geschiedt, met respect voor het uniform en alles wat daar bij hoort. Onze vereniging hecht aan authenticiteit, maar vindt onderlinge saamhorigheid en gezelligheid een wezenlijk onderdeel van deze hobby.

Spreewalders werkt graag samen met andere groepen die de Koude Oorlog als uitgangspunt hebben. Wij staan in nauw contact met groepen als 41DKO (Dienstplicht Koude Oorlog), BravoCie, The Badgers en Bartje Cie. (Zie de links naar deze groepen).

Spreewalders is lid van de koepelorganisatie LPLG (Landelijk Platvorm Levende Geschiedenis).

De vereniging is uitsluitend geïnteresseerd in de historische en technische aspecten van de Oost Duitse militaire strijdkrachten en wijst dan ook alle politieke sympathie voor en/of verheerlijking van de voormalige DDR af.