Onze regels en veel gestelde vragen

Wat heb ik nodig om met jullie mee te doen?

Allereerst vragen wij om enthousiasme en interesse voor het                 onderwerp. Na je aanmelding wordt je uitgenodigd voor een                   gesprek. Een uniform krijg je van ons in bruikleen. Deze wordt               alleen tijdens oefeningen en evenementen gedragen.

Welke rechten en plichten heb ik als aspirant-lid? 

In het huishoudelijk reglement staan alle rechten en plichten                   genoemd voor de aspirant-leden.

Welke rechten en plichten heb ik als lid?

Ik het huishoudelijk reglement staan alle rechten en plichten         genoemd voor de leden.

Hoe oud moet ik zijn?

De minimum leeftijd voor het aspirant-lidmaatschap is 18 jaar.               Dit in  verband met het gebruik van wapens. Je aanmelden kan               vanaf 17  jaar. Er is geen maximum leeftijd binnen onze                               vereniging.

Wanneer ga ik contributie betalen?

Zodra je officieel aspirant-lid bent ga je de contributie betalen.

Hoe lang ben je aspirant-lid?

Maximaal een jaar. Daarna zal er in een ledenvergadering                         besloten  worden of een aspirant-lid gewoon lid kan worden.                 Zie ook de  statuten van de vereniging.

Ik ga nog naar school (volg een studie), moet ik volledige contributie  betalen?

Nee, voor schoolgaande jeugd, zonder inkomen vragen wij half             geld.

Moet ik bepaalde vaardigheden bezitten?

Nee zeker niet. Ieder lid zal zijn plek binnen de vereniging moeten       vinden. Maar wij maken natuurlijk wel gebruik van de                                   vaardigheden  en /of kennis die de leden bezitten.

Moet ik een militaire achtergrond hebben?

Nee, militaire vaardigheden worden je aangeleerd. De gebruiken       en  vaardigheden van het Oost-Duitse leger verschillen enigszins       van het Nederlandse leger.

Ik woon ver weg, moet ik alle verenigingsdagen aanwezig zijn?

De ervaring leert dat het regelmatig bezoeken van de                                   verenigingsdagen een positieve invloed heeft op het                                     functioneren  binnen de vereniging. We begrijpen dat je niet elke         verenigingsdag  aanwezig kan zijn. Maar 1 dag per maand is wel             het minimum.

Kan ik ook alleen aan de evenementen deelnemen?

Nee, wij zijn van mening dat een gezamenlijk optreden op                         evenementen ook inhoudt dat je mede verantwoordelijk bent               voor het onderhoud van het materiaal. Daarnaast zal  het re-enacten moeten worden geoefend. Maar belangrijker nog  vinden wij dat de binding  van de leden onderling alleen kan  plaatsvinden  als je elkaar regelmatig treft, dus ook op de verenigingsdagen/avonden.

Moet ik  aan alle  evenementen deelnemen?

Nee, we verplichten de leden niet tot deelname aan                                       evenementen. Wel is het zo dat we minimaal twee keer per jaar             met de gehele vereniging willen deelnemen aan een groot                         evenement. Hierbij hopen we dat alle leden meedoen.

Ik heb nog geen uniform, hoe kom ik daar aan?

Ieder (aspirant-)lid heeft recht op een passend uniform. Dit wordt       in bruikleen verstrekt door de vereniging.  Wel zijn bepaalde                   uniformstukken moeilijk te krijgen. Het kan zijn dat deze voor               eigen rekening komen. Hierbij valt te denken aan laarzen of                     bijzondere uitrusting. Ook de T-shirts zijn voor eigen rekening.               Men is natuurlijk vrij om zelf een uniform  of uitrustingsstukken           aan te schaffen. Bij het verlaten van de vereniging moeten de                 geleende uniformstukken weer ingeleverd worden.

Mag ik een in bruikleen gekregen uniform thuis bewaren?

Ja, je bent zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden           van je uniform. Dat kan vaak het beste thuis.

Ik heb al een uitgaansuniform, mag ik die ook dragen?

Tijdens een evenement proberen wij als eenheid op te treden.               Hierbij is eenheid van tenue van belang. Wij dragen het                               felduniform in strichtarn, Alleen in overleg en als het                                     functioneel is kan hiervan worden afgeweken.

Ik heb lang geleden mijn groot rijbewijs gehaald maar niet meer gereden, is dat een probleem?

Wij houden ons uiteraard aan de wegen- en verkeerswet. Met een       geldig groot rijbewijs kan je de groter voertuigen besturen. Wel           zijn wij zuinig op onze voertuigen en beoordelen de rijvaardigheid       van de betreffende chauffeurs.

Hoe lang duurt een verenigingsdag op zaterdag?

De zaterdagen beginnen om 9.00 – 9.30 u.  en eindigen meestal zo       rond de klok van vijf.

Mag ik ook gelijk met wapens omgaan?

Nee, wij stellen de veiligheid boven alles. Daarnaast zijn er                       wettelijke bepalingen. De minimum leeftijd voor het hanteren               van een wapen is 18 jaar. Aspirant-leden mogen geen vurend                 wapen bezitten. Wel een deko uitvoering. Het hanteren  van                   wapens is alleen toegestaan na een wapeninstructies van een van       onze leden.

Door mijn handicap (of hogere leeftijd) kan ik bepaalde dingen niet of niet goed, is dat een probleem?

Nee, iedereen kan een functie of taak naar vermogen uitvoeren.           Hiermee wordt natuurlijk rekening gehouden.

Hoe vaak gaan jullie naar evenementen?

Het streven is minimaal twee grotere evenementen te bezoeken         waarbij de gehele vereniging ”uitrukt ”. Daarnaast zijn er kleinere       evenementen waar vaak een kleinere delegatie aan mee doet.

Zijn er naast contributie nog andere kosten?

Helaas wel. Per evenement vragen wij een bijdrage in de kosten voor           maaltijden en drank. Ook een bescheiden bijdrage in de kosten van               vervoer (benzine, tol etc.) kan worden gevraagd. Sommige                                 evenementen vragen per persoon een bepaald bedrag voor deelname.

Moet ik voor mijn uniform betalen?

Nee, je krijgt van ons een uniform in bruikleen. Wel zijn bepaalde         zaken moeilijk te krijgen zoals laarzen in de juiste maat. Hebben           wij deze niet op voorraad, dan kan een bijdrage worden gevraagd.       Ook de T-shirts zijn voor eigen rekening.

Moet ik als  monteur of chauffeur ook re-enacten?

Nee, wel verwachten wij van alle deelnemers aan evenementen,           dat iedereen een uniform draagt en zich enigszins militair                         gedraagt. Op evenementen zijn de leden het visitekaartje van de         vereniging.

Moet ik als re-enactor ook aan de voertuigen sleutelen?

Nee, wel is er veel onderhoud nodig dat onder                                                   verantwoordelijkheid valt van de re-enactors. Ook kan het zijn             dat in verband met tijdsdruk (evenement of APK keuring) een                 beroep wordt gedaan op alle leden om een of meerdere                             voertuigen gereed te krijgen.

Ik heb een eigen voertuig, kan deze bij jullie gestald worden?

Ja, dat kan. Er wordt uiteraard wel stallingsgeld gevraagd. Dit                 bedraagt momenteel 40,- voor een klein voertuig, 50,- euro voor           een vrachtwagen. De bedragen zijn per kalendermaand.

Moet ik mijn eigen gereedschap meenemen?

Nee, er is voldoende gereedschap aanwezig. Maar het mag                       natuurlijk wel.

Ben ik verzekerd als ik werkzaamheden verricht?

Ja, de vereniging valt onder een collectieve verzekering van de             gemeente Westland.

Ben ik tijdens evenementen verzekerd?

De collectieve verzekering van de gemeente Westland dekt ook           onze deelname aan evenementen buiten de gemeente. Daarnaast       is ieder voertuig WA verzekerd, met inzittende verzekering.