Onze regels en veel gestelde vragen

Wat heb ik nodig om met jullie mee te doen?
Allereerst vragen wij om enthousiasme en interesse voor het onderwerp.
Na je aanmelding wordt je uitgenodigd voor een gesprek.
Een uniform krijg je van ons in bruikleen. Deze wordt alleen tijdens oefeningen en evenementen gedragen.

Welke rechten en plichten heb ik als aspirant-lid?
In het huishoudelijk reglement staan alle rechten en plichten genoemd voor de aspirant-leden.

Welke rechten en plichten heb ik als lid?
In het huishoudelijk reglement staan alle rechten en plichten genoemd voor de leden.

Hoe oud moet ik zijn?
De minimum leeftijd voor het aspirant-lidmaatschap is 18 jaar.
Dit in verband met het gebruik van wapens.
Je aanmelden kan vanaf 17 jaar. Er is geen maximum leeftijd binnen onze vereniging.

Wanneer ga ik contributie betalen?
Zodra je officieel aspirant-lid bent ga je de contributie betalen.

Hoe lang ben je aspirant-lid?
Maximaal een jaar. Daarna zal er in een ledenvergadering besloten worden of een aspirant-lid gewoon lid kan worden.
Zie ook de statuten van de vereniging.

Ik ga nog naar school (volg een studie), moet ik volledige contributie betalen?
Nee, voor schoolgaande jeugd, zonder inkomen vragen wij half geld.

Moet ik bepaalde vaardigheden bezitten?
Nee zeker niet. Ieder lid zal zijn plek binnen de vereniging moeten vinden.
Maar wij maken natuurlijk wel gebruik van de vaardigheden en/of kennis die de leden bezitten.

Moet ik een militaire achtergrond hebben?
Nee, militaire vaardigheden worden je aangeleerd. De gebruiken en vaardigheden van het Oost-Duitse leger verschillen enigszins van het Nederlandse leger.

Kan ik ook alleen aan de evenementen deelnemen?
Nee, wij zijn van mening dat een gezamenlijk optreden op evenementen ook inhoudt dat je mede verantwoordelijk bent voor het onderhoud van het materiaal. Daarnaast zal het re-enacten moeten worden geoefend. Maar belangrijker nog vinden wij dat de binding van de leden onderling alleen kan plaatsvinden als je elkaar regelmatig treft, dus ook op de verenigingsdagen/avonden.

Moet ik aan alle evenementen deelnemen?
Nee, we verplichten de leden niet tot deelname aan alle evenementen. Wel is het zo dat we minimaal twee keer per jaar met de gehele vereniging willen deelnemen aan een groot evenement. Hierbij hopen we dat alle leden meedoen.

Ik heb nog geen uniform, hoe kom ik daar aan?
Ieder (aspirant-) lid heeft recht op een passend uniform. Dit wordt in bruikleen verstrekt door de vereniging.
Wel zijn bepaalde uniformstukken moeilijk te krijgen. Het kan zijn dat deze voor eigen rekening komen. Hierbij valt te denken aan laarzen of bijzondere uitrusting. Ook de T-shirts zijn voor eigen rekening. Men is natuurlijk vrij om zelf een uniform of uitrustingsstukken aan te schaffen. Bij het verlaten van de vereniging moeten de geleende uniformstukken weer ingeleverd worden.

Mag ik een in bruikleen gekregen uniform thuis bewaren?
Ja, je bent zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden van je uniform. Dat kan vaak het beste thuis.

Ik heb al een uitgaansuniform, mag ik die ook dragen?
Tijdens een evenement proberen wij als eenheid op te treden. Hierbij is eenheid van tenue van belang. Wij dragen het felddienstuniform in strichtarn. Alleen in overleg en als het functioneel is kan hiervan worden afgeweken.

Ik heb lang geleden mijn groot rijbewijs gehaald maar niet meer gereden, is dat een probleem?
Wij houden ons uiteraard aan de wegen- en verkeerswet. Met een geldig groot rijbewijs kan je de groter voertuigen besturen. Wel zijn wij zuinig op onze voertuigen en beoordelen de rijvaardigheid van de betreffende chauffeurs.

Hoe lang duurt een verenigingsdag>
De verenigingsdagen beginnen om 9.00 – 9.30 u. en eindigen meestal zo rond de klok van vijf.

Mag ik ook gelijk met wapens omgaan?
Nee, wij stellen de veiligheid boven alles. Daarnaast zijn er wettelijke bepalingen. De minimum leeftijd voor het hanteren van een wapen is 18 jaar. Aspirant-leden mogen geen vurend wapen bezitten. Wel een deko uitvoering. Het hanteren van wapens is alleen toegestaan na een wapeninstructies van een van onze leden.

Door mijn handicap (of hogere leeftijd) kan ik bepaalde dingen niet of niet goed, is dat een probleem?
Nee, iedereen kan een functie of taak naar vermogen uitvoeren.
Hiermee wordt natuurlijk rekening gehouden.

Hoe vaak gaan jullie naar evenementen?
Het streven is minimaal twee grotere evenementen per jaar te bezoeken waarbij de gehele vereniging ”uitrukt”. Daarnaast zijn er kleinere evenementen waar vaak een kleinere delegatie aan mee doet.

Zijn er naast contributie nog andere kosten?
Helaas wel. Per evenement vragen wij een bijdrage in de kosten voor maaltijden en drank. Ook een bescheiden bijdrage in de kosten van vervoer (benzine, tol etc.) kan worden gevraagd. Sommige evenementen vragen per persoon een bepaald bedrag voor deelname.

Moet ik voor mijn uniform betalen?
Nee, je krijgt van ons een uniform in bruikleen. Wel zijn bepaalde zaken moeilijk te krijgen zoals laarzen in de juiste maat. Hebben wij deze niet op voorraad, dan kan een bijdrage worden gevraagd. Ook de T-shirts zijn voor eigen rekening.

Moet ik als  monteur of chauffeur ook re-enacten?
Nee, wel verwachten wij van alle deelnemers aan evenementen dat iedereen een uniform draagt en zich enigszins militair gedraagt. Op evenementen zijn de leden het visitekaartje van de vereniging.

Moet ik als re-enactor ook aan de voertuigen sleutelen?
Nee, wel is er veel onderhoud nodig dat onder verantwoordelijkheid valt van de re-enactors. Ook kan het zijn dat in verband met tijdsdruk (evenement of APK keuring) een beroep wordt gedaan op alle leden om een of meerdere voertuigen gereed te krijgen.

Ik heb een eigen voertuig, kan deze bij jullie gestald worden?
Ja, dat kan. Er wordt uiteraard wel stallingsgeld gevraagd. Dit bedraagt momenteel 45,- euro voor een klein voertuig en 55,- euro voor een vrachtwagen. De bedragen zijn per kalendermaand.

Moet ik mijn eigen gereedschap meenemen?
Nee, er is voldoende gereedschap aanwezig. Maar het mag natuurlijk wel.

Ben ik verzekerd als ik werkzaamheden verricht?
Ja, de vereniging valt onder een collectieve verzekering.

Ben ik tijdens evenementen verzekerd?
De collectieve verzekering van het evenement dekt ook onze deelname. Daarnaast is ieder voertuig WA verzekerd, met inzittenden verzekering.