Nog niet zo heel lang geleden…

Een Westerse visie over de Koude Oorlog in Europa.

In dit overzicht komen een aantal thema’s aan bod welke illustratief zijn voor een bewogen periode waarbij de vrede in Europa soms akelig dicht de afgrond van een totale atoomoorlog passeerde. Het was een conflict tussen een ideologie (Sovjet Unie en China) en een economisch systeem (Verenigde Staten en West Europa) waarbij het ging om macht en invloedssfeer. Werd elders in de wereld zware strijd geleverd (Korea, Vietnam en Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijd), in Europa werd de strijd vooral economisch en via propaganda gevoerd.

Ouderen weten nog van de Hongaarse opstand en de vluchtelingen die naar ons land kwamen. De oorlog in Korea, de Cuba crisis en Vietnam staan in het geheugen gegrift als dieptepunten van de “Koude Oorlog”.
Vele oud dienstplichtigen kennen nog het vijandsbeeld uit hun opleiding: De kwaadaardige Russen met hun gigantische krijgsmacht. Wie herinnert zich niet de enorme vredesdemonstraties in de jaren ’80 in Amsterdam en Den Haag. Wat dacht u van de politieke dialoog tussen beide machtsblokken die kracht werd bijgezet door het plaatsen van een overkill aan atoomwapens aan beide zijden. De maandelijkse luchtalarmsirenes moesten de bevolking aan de continue dreiging uit het Oosten herinneren.