Lid worden

Na het lezen van onze site of als je ons hebt gezien op een evenement, ben je misschien enthousiast geworden om mee te doen.
Dat kan! Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die zich willen inzetten om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Wat houd het aspirant-lidmaatschap eigenlijk in?
 

Zodra je bent aangemeld via het formulier op onze site zullen wij contact met je opnemen om een afspraak te maken en een bezoek te brengen aan onze vereniging. Dit zal meestal op een een zaterdag gebeuren.  We sleutelen dan aan de voertuigen en plegen onderhoud aan het materiaal of oefenen in het re-enacten. De eerste keer dat je ons bezoekt is er een introductiegesprek. Je maakt kennis met de leden en krijgt een indruk van de werkzaamheden.

We verwachten uiteraard niet dat je gelijk volledig mee zult draaien. Je krijgt iemand aangewezen die met jou mee zal lopen en die als vraagbaak kan dienen.

Dit alles is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We hopen dat je net zo enthousiast zult worden als de andere leden.

Deze hobby is vrij kostbaar terwijl er geen inkomsten tegenover staan. Daarom vragen wij contributie van onze leden. Deze bedraagt momenteel 10,- euro per maand. Je kan pas aspirant lid worden als je een aantal verenigingsdagen hebt meegedraaid en natuurlijk een evenement hebt meegedaan. We vragen ook een recente verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit in verband met het gebruik van wapens.

Voor meer informatie over onze club kan je de rest van onze site bezoeken. Ook vind je de Veel gestelde vragenpagina met meer informatie over de Spreewalders (VLGH).