Welkom

Spreewalders

Toen in 1989 de Berlijnse muur viel en een jaar later de DDR werd opgeheven, betekende dit ook het einde van de Koude Oorlog. Een paar jaar later werd in Nederland de Dienstplicht afgeschaft en leek deze periode in de vergetelheid te raken. 

Jaren later werd er een groep opgericht die zich als doel had gesteld de Koude Oorlog te laten herleven. Niet het Nederlandse Leger maar juist onze toenmalige vijand, de NVA (Nationale Volksarmee), kreeg onze aandacht. Vele oud dienstplichtigen kenden hun vijand alleen vanuit schimmige plaatjes achter in het Handboek Soldaat en uit de propaganda van het Warschau Pact. Maar tegenover wie stonden wij nu eigenlijk? Hoe zag onze vijand er uit? Wat waren zijn gewoontes en gebruiken en welke wapens zeulden zij mee? Op evenementen proberen wij deze dienstplichtige jongens (en meisjes), geleid door niets ontziende officieren en misleid door een dictatoriaal regime, in beeld te brengen. Zonder enige vorm van verheerlijking of politieke sympathie. 

Bij deze evenementen zetten wij als Spreewalders het kampleven neer zoals dat gebruikelijk was binnen de NVA Landstreitkräfte. Met het basiskampement, verbindingsmateriaal, wapens, uniformering, voertuigen en vele andere voorwerpen willen wij iedereen kennis laten maken met dit stukje vergeten Koude Oorlog geschiedenis. 

Gewoon zoals het was…